Prøv gratis
4 steg til en god medieanalyse

4 steg til en god medieanalyse

April 3rd, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

Hva er en god medieanalyse? En medieanalyse er en analyse og en oversikt over all omtale en virksomhet har i mediene. En slik analyse utføres på bakgrunn av medieoppslag i en medieovervåkningsløsning over en gitt tidsperiode. For at en medieanalyse skal danne et godt grunnlag for virksomhetens videre mediearbeid og mediestrategier, må analysene skreddersys etter deres behov.

 

En medieanalyse vil gi en oversikt over mediebildet over tid, bidra til å beskrive påvirkningen medieomtalen har på omdømmet og virksomhetens posisjon, samt være et verktøy til forbedring av mediehåndtering og måling av PR-arbeidets resultater. En medieanalyse kan også kobles opp mot omdømmeundersøkelser, målgruppedata eller opinionsundersøkelser.

 

Medieanalyser favner alt fra det enkle til det mer komplekse. Det er et stort antall variabler som kan implementeres i en analyse. Det er derfor viktig at analytikere skreddersyr analyser og rapporter, så de til enhver tid dekker relevante behov.

 

En grunnleggende god medieanalyse gir deg muligheten til følgende:

 

1 – Få oversikt over all medieomtale

– basert på all medieomtale i papiraviser, nettaviser, TV og radio, samt sosiale medier har du mulighet til å lage tilpassede medieanalyser. Jo bedre og bredere tilfang av kilder dess bedre medianalyse.

 

2 – Vurder hva som skrives eller sies, mengde, på hvilken måte og i hvilken sammenheng
– analysen er en vurdering av både kvantitative og kvalitative funn som kontekstualiseres og sees opp mot tidligere funn eller benchmark.

 

3 – Se på konkurrenter og mer bransjespesifikke tema
– medieanalyser er basert på utvalgte søkeord i medieovervåkningen – og på samme måte som du måler egenomtale, kan du også følge med på konkurrenter og hele bransjer.

 

4 – Mål tendens, verdi, potensiell eksponering, gjennomslag og geografisk utstrekning
– når de relevante kvantitative funnene er kartlagt gir dette grunnlag for å si noe om hva disse funnene betyr for din virksomhet, altså hvilket gjennomslag medieomtalen har hatt innen de områdene eller de kriteriene det er ønskelig å bli målt etter.

 

Når du har vært gjennom disse fire stegene vil du få en grundig oversikt over hva medieomtalen betyr for deg, konkurrentene dine eller bransjen din. Dette gir et godt grunnlag for å ta bedre beslutninger knyttet til videre mediehåndtering og mediestrategi.

 

Ønsker du mer informasjon eller hjelp med medieanalyse?

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

 

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>