Prøv gratis
twitter login kaffe sosiale medier

6 trinn til en effektiv strategi for sosiale medier – del 2 av 3

March 7th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

3. Hold det enkelt og oversiktlig- samtidig som du vekker interesse

 

Innhold som er klar til publisering bør være så ryddig og oversiktlig som mulig. Når innhold leses på sosiale medier, har du kort tid til å fange leserens interesse. Det er derfor viktig at innholdet blir presentert på en kortfattet og konkret måte, uten forstyrrelser.

For å skape engasjement er det lurt å ta i bruk en spørrende innfallsvinkel. Still spørsmål som leseren ønsker å få svar på. Det skaper interesse, ved at leseren får et ønske om å få spørsmålet du stiller besvart. Still gjerne et spørsmål allerede i tittelen av det du publiserer. Det skaper tidlig engasjement, og trigger leseren til å klikke inn og lese videre.

 

Den guiden er delt i tre deler. Klikk på lenkene dersom du ønsker å gå direkte til del 1 eller del 3.

 

4. Publiseringsplan og innholdskalender

 

Lag en plan for hva som skal publiseres og når det skal publiseres. Denne bør ikke være for avansert, da det viktigste er at den blir fulgt fremfor hvordan den ser ut. Innholdet i den burde være likt og gjennomgående over hele perioden. I begynnelsen er man ofte ivrig og ønsker å gjøre mye og ha en stor aktivitet. Det er stor fare for at dette «dabber» av og ender med noen få publiseringer en sjelden gang. En god løsning for å unngå dette, er å fordele innhold over tid, og heller tenke langsiktig.

 

En publiseringsplan må inneholde følgende punkter:

  • Hva skal publiseres og hvem skal dette nå ut til?
  • Når skal innholdet produseres (frekvens)?
  • Hvor skal innholdet publiseres (valg av kanal og medier)?

 

En slik publiseringsplan kan enkelt settes opp i Excel. Her er det også mulig å koble tabeller opp mot en månedskalender, slik at du kan ha begge Excel-arkene i samme dokument.

Et vesentlig punkt er publiseringsfrekvensen. Hvor ofte skal innhold publiseres via egne mediekanaler? Her må du bare prøve deg frem. Så lenge du har interessant innhold som møter de målgruppen, skal du ikke være redd for å publisere for ofte.

 

Det er fort gjort at frykten for å ende opp som en “spammer” oppstår. Dette skjer hvis du produserer lite interessant innhold, eller irrelevant innhold som ikke møter ditt publikums preferanser.

Det er ikke alltid du trenger å produsere innhold selv. Dersom du finner innhold hos andre som er interessant for dine lesere, kan du fint bruke det av og til. Dette kan være blogginnlegg, lenker til nettsteder med informasjon etc.

 

Hva skal publiseres og hvem er det tenkte publikum?

 

Vi har flere typer passende innlegg som kan publiseres på sosiale medier:

  • Bilder
  • Video
  • Tekst
  • Lenker og hyperkoblinger til nettsider etc.

 

En kombinasjon av de overnevnte elementene kan gi et interessant innlegg, der både synligheten og sannsynligheten for at den blir lagt merke til er stor.

Vi mennesker synes det er mer spennende med visuelle effekter, og derfor fungerer bilder, og videoer med tekst bra godt. Dette gir et dypere, men samtidig et mer oversiktlig inntrykk av hva det er som faktisk formidles. Det er ikke slik at alt som inneholder bilder og video går “viralt”, men trender viser at dette er mer populære innlegg på sosiale medier enn ren tekst.

 

Når skal du poste på sosiale medier?

 

Når et publisert innlegg får flest treff og er mest synlig, er veldig individuelt i forhold til hvilken bransje du er i, hvilke personas som nås og hvilke mediekanaler som er valg. Av egne erfaringer og tillærte tommelfingerregler ser vi i M-Brain at det kan være mest lønnsomt med disse tidspunktene som et rammeverk:

 

Facebook og Twitter: 07:45 – 10:00 i ukedagene, og 10:00 – 14:00 i helger.

LinkedIn: 07:00 – 09:00 i ukedagene, og 10:00 –  12:00 i helger

Instagram: 07:00 – 13:00 i ukedager.

 

Vi ser disse tidspunktene kun som et rammeverk. Her må du prøve deg frem, og se hvilke tidspunkt som passer best for deg og dine kanaler.

 

Ønsker du å lese videre? Klikk her for del 3.

 

Klikk her for å gå tilbake til del 1.

 

Trenger du hjelp med overvåking av sosiale medier?

 

Lykke til!

Tags: ,

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>