Prøv gratis
Riktig krisehåndtering

Riktig krisehåndtering minimaliserer skadene som kan følge med

January 24th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

Har det skjedd deg nylig? Når du endelig tenker at mediene behandler deg med respekt og gir deg den omtalen og oppmerksomheten du ønsker, kan du merke at noe kommer susende fra oven. Og før du rekker å reagere har det allerede landet i fanget ditt, og blitt et problem.

 

Kriser kan blåse deg av banen når som helst. Heldigvis finnes det måter å håndtere situasjoner og kriser på, som gjør at du kan minimalisere skadene som følger med.

 

Risikovurdering – Vær forberedt på en potensiell krise

 

En krise kommer sjeldent snikende på. Det første steget mot krisehåndtering er derfor å vurdere de allerede mulige risikoene som foreligger. Her gjelder det å ta seg litt tid til å tenke på om det er saker som virker harmløse og ufarlige på overflaten, men som kan utvikle seg til å bli en stygg affære under feil omstendigheter. Eller om media er interessert i sensitive saker som potensielt kan bli koblet opp mot din organisasjon.

 

En god og systematisk risikovurdering er en to-stegs prosess. Aller først må du være fullstendig klar over din omverden, og til enhver tid ha kunnskap nok om de siste trendene i ditt marked og din bransje Slik informasjon kan enkelt innhentet gjennom medieovervåking og medieanalyser, som M-Brain også leverer.

 

For det andre må man være klar over hva som skjer i egen bedrift. Her gjelder det å vite hva slags intern utvikling som finner sted, og hvordan dette blir tolket på utsiden av bedriften. I tillegg er det viktig å følge med på hva som blir sagt og skrevet om deg, og hvor dette blir gjort. Medieovervåking er det viktigste verktøyet for å oppnå dette.

 

Dersom du har gjort en god og grundig risikovurdering, er sjansen liten for at du får en overraskelse i etterkant. Du bør ha en plan å forholde deg til så fort det skulle oppstå situasjoner der det er nødvendig.

 

Du må ha din side av historien på det rene, som kan være klar til totaldistribusjon i alle relevante informasjonskanaler så fort som mulig. Likevel kan det være mulig at kriser oppstår fra uventet hold, men ved nøye risikovurdering har du som regel mulighet til å kunne agere deg raskt.

 

Følg med på handlingene dine

 

Selv om du har tatt deg god tid til å kartlegge og vurdere foreliggende risikoer, er det viktig å tenke på at en krise nødvendigvis ikke er tatt hånd om.

 

Krisehåndtering bør inneholde følgende:

 

1) En frekvensøkning av medieovervåkingsrapporter for å være sikker på at du til enhver tid vet hva som blir sagt og skrevet om dere.

 

2) En økning av overvåkede kilder for å forsikre deg om at du ikke utelukker vesentlige elementer.

 

3) Bestille ad hoc-analyserapporter. Hvor står jeg nå? Hvilke strategiske utfordringer står jeg overfor? En ad hoc-analyse gir dypere innsikt, samt en god helhetlig oversikt.

 

Overnevnte tiltak vil hjelpe deg å planlegge dine videre handlinger, basert på vurderinger om hvordan det har gått historisk sett og hvordan man kan håndtere kriser senere.

 

Forbredt eller ei – kriser vil komme!

 

Hva gjør du dersom krisen kommer som en overraskelse likevel? Hva gjør du dersom du har oversett saker som kan utvikle seg til å bli potensielle risikoer? I det tilfellet er det viktig å vurdere hvilke handlinger man er kapable til å utføre og handle raskt heretter.

 

For å komme i gang med dette er du nødt til å gjøre det samme du ville gjort dersom du hadde klar en krisehåndteringsplan. Den vesentlige forskjellen er her å handle svært raskt: Øk hastigheten på medieovervåkningen, rapportering og analysetjenester og start planleggingen av dine neste handlinger. Med litt hell, skal det være mulig å halvere en potensiell risiko, eller i beste fall gjøre det om til noe helt annet.

 

Denne posten er opprinnelig skrevet av Sanelma Helkearo, Consultant M-Brain Finland.

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>