Prøv gratis
m-brain-pressemelding

Slik skriver du en god pressemelding

November 14th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

For å fange en journalist sin oppmerksomhet er det ikke bare å skrive en pressemelding, men en god pressemelding som gir verdi for journalisten. I løpet av de fem siste årene har antall utsendte pressemeldinger økt betydelig. Det kan derfor være noe vanskeligere å komme gjennom hos journalister nå enn tidligere.

Du tenker kanskje at dette med pressemeldinger kan være utfordrende, og er redd for at pressemeldingene du skriver ikke er annet enn bortkastet arbeid, som aldri får presseoppslag. Vi har derfor samlet noen gode tips om hvordan du skriver en god pressemelding med stor sjanse for at pressen vil formidle ditt budskap.

 

Omfang og form

For at leseren raskt og på best mulig måte skal kunne forstå hva pressemeldingen handler om og hvordan den kan brukes videre, må den være kort og konkret.
En god pressemelding er som regel under én A4-side.

Du har nå én enkel A4-side å forholde deg til, og det er her budskapet ditt skal komme frem på en god og rask måte. Allerede i første avsnitt presenterer du sakens viktigste punkter, med den hensikt at leseren får en riktig oppfatning av hva saken dreier seg om.

Sammen med overskriften, skal leseren allerede i første avsnitt ha fått nok kunnskap til å vurdere om pressemeldingen skal beholdes eller forkastes. Derfor er det svært viktig at du skriver overskrifter som engasjerer og gir leseren lyst til å lese mer.

Digitalt er avishusene svært opptatt av clickrates, da dette genererer annonseinntekter. Klarer du å skape en god nok overskrift som slår gjennom hos journalisten, er sjansen stor for at pressemeldingen din overlever. I mange tilfeller nærmest klipper og limer journalister din pressemelding inn i en nyhetsartikkel hvis den er god nok. Det er nettopp her du har mulighet til å skrive godt, både om saken og deg selv.


De seks hjelperne

«De seks hjelperne» er et journalistisk hjelpemiddel ofte brukt ved skriving av saker og artikler.

Følgende seks spørreord danner de syv hjelperne:

Hva – Hva handler saken om?

Hvem – Hvem er involvert?

Hvor – Hvor skjer det?

Hvordan – Hvordan skjedde det?

Hvorfor skjedde det?

Når – Når skjedde det?

En god journalist bruker alle «de seks hjelperne» i alle sine tekster. Svaret på disse spørsmålene ønsker journalisten gjerne å formidle i begynnelsen av en nyhetsartikkel, da dette dekker de mest sentrale opplysningene. Det er nettopp derfor du også må huske å få med dette i din pressemelding. For å spare journalisten for tid og overbevise vedkommende om at du har en god sak,  er du nødt til å besvare alle disse spørreordene i din pressemelding – helst så tidlig som mulig.

Husk også her at du må bygge opp pressemeldingen din på en måte at den kan kuttes i bunnen, dersom den skulle være for lang for publisering. Det betyr at du må ha med det viktigste i begynnelsen av saken.

 

Det visuelle

Pressemeldingen din blir ekstra spenndende for mottakeren hvis den inneholder bilder eller andre grafiske elementer. Annet innhold som enkelt kan gjøre pressemeldingen din til en nyhetssak bør også legges med. Dette kan være dokumenter, tabeller og figurer. Ikke legg ved alt du tenker er relevant for saken, men kun det viktigste som gjør din pressemelding til et attraktivt utgangspunkt for en nyhetssak.

Skal du legge ved bilder, er det viktig at dette er relevante bilder som forteller din story. Styr unna «stock photos» du finner på nettet eller vilkårlige bilder av din organisasjon.
Finner du flotte bilder du selv ikke har rettigheter til, er det alltid mulig å komme til enighet med fotografen eller eieren av bildene.

Legger du ved bilder er det viktig å huske høy oppløsning på disse, da saken din også kan komme på trykk. Et vanlig teknisk krav hos de aller fleste trykkerier er en oppløsning på 300 DPI og CYMK fargesystem. Både på bilder og figurer.

I bunnen av din pressemelding må du ha med din kontaktinformasjon. Har journalisten spørsmål knyttet til pressemeldingen og hvem som uttaler seg, er han/hun nødt til å kunne kontakte deg eller den aktuelle. Husk også å legge ved deres logo for å understreke hvem dere er og hvem som uttaler seg. Samme tekniske krav gjelder her også. CYMK og 300 DPI.

 

Kontakten med mottakeren i ettertid

Det vil ikke koste deg mye tid eller ressurser å kontakte mottakerne av pressemeldingen din. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor mange du sender din pressemelding til. Følger du opp mottakerene med en e-post eller telefonsamtale i løpet av den neste timen etter at pressemeldingen er sendt, kan du enkelt få vite om det er interessant materiale for dem. Av ulike årsaker kan det hende at din pressemelding ikke har kommet frem til mottaker. Det kan være greit å avklare dette.

Her har du også muligheten til å komme med kommentarer og påvirke journalisten til å vurdere saken din. Du kan opplyse mottaker om at du har mer materiell dersom det er et behov for at din sak skal få presseoppslag.

Det viktigste er kanskje tilbakemeldingen du kan få ved å kontakte mottakeren etter at du har sendt en pressemelding. Du kan lære og legge til rette for neste pressemelding du skal skrive og sende ut.

 

Unngå disse feilene:

  • Skrive en ufullstendig pressemelding der du glemmer en eller flere av «de seks hjelperne»
  • Dårlig timing. Du sender ut en pressemelding til feil tidspunkt. Dette kan være feil tidspunkt for mottakeren eller i forhold til hva som skjer i mediebildet
  • Skrive for langt. Husk at en god pressemelding som oftest er i underkant av én A4-side

 

Følger du rådene over, er du allerede godt på vei. Du har nå et bedre utgangspunkt for pressemeldingene du skriver og vet mer om hvordan de bør skrives for at de skal være effektive.

Har du andre spørsmål om det å skrive eller distribuere pressemeldinger?
Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne!

 

Tags: ,

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>