Prøv gratis
Oddmund-Vaagsholm

Finnes det en kvinne?

December 11th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

I samarbeid med Kampanje har M-Brain gjennomført en studie som analyserer kjønnsfordelingen blant talspersoner i de ti største norske papiravisene de tre første kvartalene av 2017. Resultatet er nedslående. Bare tre av ti intervjuobjekter i norsk presse er kvinner.

 
Av: Oddmund F. J. Vaagsholm
Head of Analysis and Advisory

Vår studie rommer en artikkelmasse på 167 602 redaksjonelle artikler som representeres innen

en feilmargin på 3% med et utvalg av 1 060 artikler. Av disse finnes det talspersoner i 818 artikler – som vi har innholdsanalysert etter variablene kjønn, aviskilder og redaksjonelle seksjoner.

Kildene som er valgt ut i studien er landets ti største papiraviser etter lesertall. Disse er: Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Dagbladet, Dagens Næringsliv, Fædrelandsvennen, Klassekampen, Morgenbladet, Stavanger Aftenblad og VG.

Totalt for perioden er fordelingen av talspersoner for de utvalgte kildene hele 68,2% menn og 31,8% kvinner. Bare tre av ti talspersoner og intervjuobjekter i de største norske papiravisene er altså kvinner. I de 818 artiklene som har kilder finnes det totalt 1 029 mannlige talspersoner og 479 kvinnelige. Vi har registrert samtlige talspersoner i samtlige artikler.

 

Tematisk fordeling

Det totale antallet artikler er også analysert etter hvilken temaseksjon det hører inn under i avisene. Her ser vi at kvinner som talspersoner er sterkest representert innen helsestoff (43,8%) og kulturstoff (41,6%), mens menn er sterkest representert innen sport (93,2%) og politikk (77,1%).

Imidlertid er basestørrelsene for seksjonene noe små, og bare politikk og kultur kan ansees som representative som undergrupper. Tallene som er brutt ned på seksjonsinndeling må derfor i høyden anses som indikatorer for en tendens – og ikke som signifikante funn.

Likevel kan vi med sterk indikasjon, fra arbeidet med å gjennomgå artiklene manuelt, si at menn er svært dominerende som talspersoner innen sport og krimsaker (sortert under nyhetsstoff), men det overrasker oss veldig at skjevheten er så markant når det kommer til politikk. Mange av de politiske sakene stammer fra årets stortingsvalg, men kategorien favner nokså bredt og er den største temaseksjonen i studien. Alt fra feminisme til lokal veiutbygging til politikeromtaler er med i denne seksjonen. Trolig er det slik at selv om representasjonen innen politikken og det politiske liv er godt fordelt mellom kjønnene, er ikke viljen til å uttale seg den samme.

Derimot ser vi at kvinneandelen i Klassekampens kultursaker er svært høy, men tilsvarende lav i det meste av økonomistoffet – da særlig tydelig hvor vi finner mest av dette stoffområdet, nemlig i Dagens Næringsliv.

 

Seksjoner   Menn Kvinner
       
Helse b 56,3 43,8
Kultur f 58,4 41,6
Teknologi j 66,7 33,3
Media c 68,8 31,3
Klima og miljø h 71,4 28,6
Utdanning og forskning i 71,4 28,6
Økonomi og handel a 72,0 28,0
Nyhet g 72,4 27,6
Politikk d 77,1 22,9
Sport e 93,2 6,8

 

Avisenes interne kjønnskamp

Når det gjelder kjønnsfordelingen brutt ned på de ti aviskildene i studien, er det Aftenposten som fremstår ”flinkest i klassen” til å balansere kildebruken, eller å få kvinner i tale, alt ettersom hvilket perspektiv man ser det i. Fordelingen hos Aftenposten er tilnærmet 60% – 40%  mellom menn og kvinner som talspersoner. Dernest kommer Stavanger Aftenblad med 60,8% – 39,2%. På tredjeplass: Morgenbladet med fordelingen 65,2%-34,8%.

Til Kampanje har sjefredaktør Gard Steiro uttalt at han gjerne skulle sett at studien også rommet nettpublisering og ikke bare papiraviser. På grunn av mengden artikler – og at vi først og fremst ønsket oss en lengre representativ periode å studere – gjorde vi en utvalgsbetraktning på mediekanal og isolerte de ti største papiravisene i Norge.

I tillegg så vi tidlig at artikkelmassen blir veldig preget av feeder (særlig fra VG og NRK), altså mindre notiser på nettet, når vi kjører representative utvalg fra nettaviser.

Som Steiro er heller ikke vi fremmed for at VG – med sin tunge satsning på sport og krimsaker i papiravisen – får en særlig ufordelaktig kjønnsfordeling av kildene sine når vi isolerer papiravisen som publiseringskanal. Men vi har analysert det faktiske grunnlaget som foreligger for alle aviskildene, og ikke vurdert den redaksjonelle linjen VG fører i ulike mediekanaler.

Vi gleder oss til å se hvordan kjønnsfordelingen forholder seg for VG og de andre avisene også på nettet ved neste korsvei, men for de ti største papiravisene de tre første kvartalene av 2017 ser resultatet slik ut:

 

Kilde Menn Kvinner
     
Aftenposten – papirutgaven 60,4 39,6
Stavanger Aftenblad – papirutgaven 60,8 39,2
Morgenbladet – papirutgaven 65,2 34,8
Fædrelandsvennen – papirutgaven 66,4 33,6
Klassekampen – papirutgaven 67,5 32,5
Adresseavisen – papirutgaven 68,9 31,1
Dagbladet – papirutgaven 69,7 30,3
Bergens Tidende – papirutgaven 72,3 27,7
VG – papirutgaven 72,9 27,1
Dagens Næringsliv – papirutgaven 77,2 22,8

 

Metodisk

Når man skal gjøre en slik studie som å finne representasjonen av kvinner og menn som aktører, talspersoner eller intervjuobjekt, har man to valg. Enten kan man finne den totale populasjonen av medieomtale og gjøre et representativt utvalg av denne, og så analysere hver artikkel manuelt i en innholdsanalyse. Eller så kan man benytte den andre metoden, som er mer digital og ikke tillater oss å analysere like mange variabler, men vi kan bruke et filter i vår teknologi som leser alle personnavn i medieomtalen og systematiserer disse. Vi har valgt den første av disse to metodene.

 

Studien er gjort av Nikolai Tangnes, Gard Paulsen, Anne-Katrine Bading, Rune Kleveland og Oddmund Vaagsholm i M-Brain i samarbeid med Kampanje (som for øvrig har en fordeling blant sine kilder på 70,5% mannlige og 29,5% kvinnelige talspersoner for sine 2 227 artikler).

 

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>