Prøv gratis
Beslutninger - Informed Leadership

Fra data til beslutninger – Informed Leadership

February 20th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

Når vi snakker om informasjonsbasert ledelse, er det gjerne informasjonen som betraktes som fundamentalverdien.

 

I M-Brain tror vi at informasjon kun har verdi når den brukes korrekt og med hensikt. Vårt mål er å produsere informasjon for våre kunder som kan brukes til forretningsmessige og organisatoriske beslutninger, og strategisk planlegging. Vi snakker ikke om informasjonsledelse, men om noe vi har stor tro på: Informed leadership – informasjonsbasert ledelse.

 

Hvordan bruke informasjon til å ta beslutninger?

 

1) Informasjon i seg selv generer en beslutningstakende prosess, som beslutningstakeren er en del av før det i det hele tatt blir tatt en beslutning. Forventninger til, og framsynthet av, effekten av beslutninger er et godt eksempel.

 

2) Beslutningstaking er integrert i en eksisterende informasjonsprosess:
Her er det ingen egen beslutningstakende situasjon. Et praktisk eksempel fra næringslivet er involveringen av sanntidsanalyse av kunden og informasjon om brukeren.

 

3) Informasjon er brakt inn i den beslutningstakende situasjonen på en sentralisert og en tiltalende måte. Merk de forskjellige konkurrentenes flash-rapporter og scenariomodeller.

 

Det er naturlig at beslutningstakende situasjoner er ulike. Hver av dem krever forskjellig kvalitet av informasjonsprosessene. Beslutningstakere må alltid ta hensyn til risikoen ved enhver situasjon.

 

Du må spørre deg selv følgende spørsmål:

 

Er jeg klar til å møte konsekvensene av scenario X?

Hvor stor er sannsynligheten for realiseringen?

Hva slags skader kan oppstå ved en «feilslutning», og hvordan påvirker dette mitt private liv, arbeidsliv, bedriften eller andre involverte parter?

 

Risikovurdering er ofte en følelses- og verdiladd handling. Når spørsmålet blir reist i et forretningsmiljø kan det være korrekt å si at beslutninger primært burde være basert på informasjon. Du må huske at forretninger også er en menneskelig operasjon, men det å kun basere deg på dette er ikke alltid rasjonelt.

 

Likevel kan den mest velinformerte beslutningen, selv basert på solid kunnskap, vise seg å være en feilslutning – til tross for at det er en forventing om dette ikke skal være det.

 

Informed Leadership involverer alltid et menneskelig element. En som overvåker aksjemarkedet og dens endringer og trender, har større sannsynlighet for å lykkes med sine investeringer fremfor de som kun hiver seg inn i ukjente territorier.

 

Tar du beslutninger basert på god innsikt, eller forholder du deg mest til magefølelsen?

Denne posten er opprinnelig skrevet av Marjukka Nyberg

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>