Prøv gratis
Partistudie-M-Brain

Flest kriminelle i FrP – og det er ikke medienes skyld

September 11th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

Ofte hører man Frps partiorganisasjon forklare partiets negative publisitet med at mediene ikke behandler dem rettferdig og at partiet blir spesielt sterkt eksponert. En ny studie viser at dette ikke stemmer når det gjelder kriminalitet blant våre folkevalgte.

 

Av Oddmund F. J. Vaagsholm
Leder for analyse- og rådgivningsavdelingen.

 

– Det er vårt bestemte inntrykk at media skriver mer om Frp-ere som gjør kriminelle ting, enn om andre partiers representanter som gjør noe kriminelt, uttalte generalsekretær Geir Mo til Dagsavisen i 2011, etter at avisen hadde avslørt at halvparten av lovbruddene begått av personer med verv i politiske partier hadde tilhørighet til Frp.

 

På oppløpssiden av årets valgkamp har M-Brain Norge gjort en studie av 1 122 ulike medieoppslag som våre folkevalgte har inngått i de siste fire årene – altså inneværende stortingsperiode fra 2013 og til i dag. Man har samlet sammen og analysert medieomtalen knyttet til de folkevalgtes egen omgang med loven – som de er satt til å forvalte.

 

Studien viser hvordan politikernes lovbrudd, både stortingspolitikere og folkevalgte på kommune- og fylkesnivå, fordeler seg mellom partiene etter hva som kommer frem i mediene.

 

Og det er de borgerlige partiene som er hyppigst representert i statistikken. Frp har generert 369 medieoppslag (32%) på grunn av innblanding i kriminelle forhold de siste fire årene, mens regjeringskollega Høyre i samme periode ble registrert med 313 medieoppslag. Til sammen har de to regjeringspartiene vært involvert i hele seks av ti oppslag som knytter våre folkevalgte til kriminalitet enten som anmeldt, siktet, tiltalt eller dømt.

 

De andre partiene fordeler seg slik: Arbeiderpartiet med 173 medieoppslag (15%), Venstre med 152 (14%), KrF med 74 (7%), MDG med 26 (2%) og nederst SV med 1 medieoppslag (0,1%).

 

Det er overgrep mot barn som er den formen for kriminalitet som har fått størst dekning av de 1 122 oppslagene. Hele 505 oppslag har handlet om dette. Det tilsvarer 45%. Ellers følger korrupsjon med 102 oppslag (9%), datakriminalitet med 86 (8%), heleri med 77 oppslag (7%), seksuelle overgrep med 75 oppslag (7%), fartsovertredelser med 66 (6%), og bruk eller besittelse av narkotika med 38 medieoppslag (3%).

 

Spredning av saker

Om man så ser på spredningen av saker mellom partiene hører man altså ofte, kanskje særlig fra FrP, at de er spesielt utsatt for medienes negative oppmerksomhet og at medieomtalen heller ikke står i forhold til handlingene som er begått.

 

Det er ingenting i M-Brains studie som underbygger en slik påstand. Snarere tvert imot. Det er andre partier enn FrP som får større oppmerksomhet i perioden når en av deres representanter begår, siktes, mistenkes eller dømmes for kriminalitet. Studien viser at FrP har vært involvert i 21 saker i perioden med en mediesoppslagsspredning på 369 artikler. Dette tilsvarer 17 medieoppslag per sak. Regjeringskollega Høyre er på akkurat samme nivå som Frp med 17 medieoppslag per sak.

 

Studien viser at det er partiet Venstre som har fått den tyngste medieoppmerksomheten når en av deres representanter har vært innblandet i kriminelle forhold. De fire siste årene har partiet vært involvert i tre saker og spredningen for disse sakene har vært hele 152 medieoppslag. Dette tilsvarer 51 oppslag per sak.

 

Nummer to i denne statistikken er KrF. Partiet er involvert i to saker i perioden. Spredningen er 73 oppslag – noe som tilsvarer 36,5 oppslag per sak. På tredjeplass finner vi MDG som med sin ene sak i den analyserte perioden fikk en spredning på 26 medieoppslag.

 

Først på fjerdeplass finner man altså Frp. Partiet er med sine 21 saker om sine representanter hyppigst involvert i kriminelle forhold, noe som også har generert flest medieoppslag med 369, men det er ikke slik at mediene spre disse sakene i større grad enn for andre partier. Studien viser at tendensen er balansert i forholdet mellom antall saker og antall medieoppslag.

 

Øvrige funn

Interessant nok finner man i studien at mediene bare har skrevet 27 saker om politikere som blir frikjent for kriminelle forhold. Dette utgjør bare marginale 2,4%. Medieoppslag om henlagte saker er 117. Dette tilsvarer 10%.

 

I bare 171 av medieoppslagene omtales politikere som faktisk ble dømt for forhold. Når man vet at det totale sakskomplekset inneholder 1 122 medieoppslag utgjør dette bare 15% av medieomtalen. I hele 85% av oppslagene blir altså politikere anmeldt, siktet eller tiltalt uten å bli dømt, men de blir altså offer for belastningen det er med medieomtalen for kriminelle forhold.

 

Påfallende nok er mediene mest interessert i krimstoffet i en tidlig fase, mens politikere fortsatt har status som mistenkt og prosessen er pågående. Hele 801 artikler finner vi som omtaler politikerne som mistenkte. Dette utgjør 71,4% av den totale omtalemengden i perioden.

 

Kilde: M360, M-Brain Norge

 

 

Tags:

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>