Prøv gratis
m-brain-opoint

Slik får du mest mulig ut av medieovervåkingen din

January 18th, 2018 Posted by Blogg No Comment yet

Medieovervåking er et essensielt verktøy for enhver som forvalter en merkevare. Utnytter du medieovervåkingens fulle potensiale, får du full kontroll på egen merkevare, dine kunder og trusler i markedet.

Fokuset trenger ikke bare være på hvordan din bedrift blir omtalt. Medieovervåking kan også brukes til å holde en oversikt over hva dine kunder eller konkurrenter driver med. I tillegg kan medieovervåking brukes til å finne potensielle leads og øke salget. 

Det viktigste er å få med deg at det rører seg rundt din bedrift. Plutselig havner du i søkelyset, og da er det viktig at du blir oppdatert på det som skrives så fort som mulig, og kontinuerlig mens det står på.

 

Hvordan utnytte den daglige overvåkingen?

 • Det første som må på plass er gode søk
  Det hjelper vi selvsagt med
  ! Vi har en egen avdeling med rådgivere som er meget gode på å skape søk som gir deg akkurat den informasjonen du trenger.
  Her er det viktig at du oppdaterer søkene etter hvert som bildet rundt din bedrift endrer seg. Eksempelvis er det lurt å sette opp dedikerte søk når bedriften lanserer kampanjer.
 • Varsling på de viktigste treffene
  Det er lett å sette opp SMS- og e-postvarsling direkte i portalen vår. Hvis du gjør det på søkene som er viktigst for deg, vil du alltid være oppdatert.
 • Appen M-360
  Vi har også utviklet en app som gir tilgang til hele portalen, direkte på mobilen eller ditt nettbrett. I den kan du blant annet administrere alle søkene dine, og lage nye søk. Du finner den enkelt ved å søke på “M-360” i Google Play Store for Android, og i  App Store for iPhone, eller ved å følge disse lenkene. 
 • Bruke tagg funksjonen
  Denne lar deg sile ut saker som du kan bruke til å sette opp nyhetsbrev som kan brukes internt og mot styret.

 

Hva kan gode analyser gjøre for deg?

Målinger av gjennomslaget av arbeidet ditt er også verdifullt. Det gjelder både i form av faste analyser, som måneds- og kvartalsrapporter, men også ad hoc-analyser når det oppstår situasjoner du trenger en bredere forståelse av.

 

Hvorfor bruke analyser levert av eksterne?  

 • Det gir deg mulighet til å se på firmaet eller situasjonen fra utsiden – Få en objektiv vurdering av det som skjer. Du føler gjerne sterkt for eget merkevare, og det kan være en utfordring å gjøre en objektiv vurdering selv, noe som igjen kan føre til at du tar avgjørelser basert på følelser og ikke gode, strategiske vurderinger.
 • Struktur på omtalen – En god analyse kan fortelle deg hvor omtalen kommer fra geografisk, hvordan tonaliteten på omtalen er, mengde av omtale og hvordan den utvikler seg over tid.
 • Mulighetsrom – En analyse kan også inneholde en SWOT-analyse, som gir deg et klarere bilde av hvilke styrker, muligheter, utfordringer og trusler du står overfor.
 • Share of Voice – Oversikt over hvor mye din bedrift omtales og fremstår i media, sammenlignet med konkurrentene.
 • Aktørgalleri – Hvem snakker om din bedrift, og hva sier de?

 

Hvilke tjenester kan du ha med i din daglige overvåking?

 • Trykte medier – Print er ikke passé, men en viktig kilde hvor det fortsatt publiseres en del som man ikke får tilgang til på nett. Våre avtaler med både nasjonale og internasjonale mediehus gjør at vi kan levere en bred dekning av trykte medier, som PDF, direkte i portalen eller mobilappen.
 • Web – Vi overvåker over 160 000 relevante webkilder, og vi utvider antallet kilder hele tiden for å møte våre kunders behov.
 • Sosiale medier – Forbrukeren bruker sosiale medier som en kanal for ytring av både glede og misnøye. Derfor er det viktig å ha et godt innblikk i hva som beveger seg på sosiale medier.
 • Radio/TV – Vårt tale-til-tekst program lar oss plukke ut søkeord i norske radio- og TV-sendinger, slik at vi kan overvåke disse automatisk. Vi har også en redaksjon som kan levere sammendrag av sendingene, slik at du enkelt kan få med deg hva som er sagt.

 

Vi håper at du sitter igjen med gode tanker om hvordan du kan optimalisere din medieovervåking etter å ha lest dette innlegget!

Ønsker du mer informasjon og hjelp videre, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 21 56 97 50 eller post@m-brain.com

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>