Prøv gratis
pressemelding-mbrain

Hvorfor bør du skrive pressemeldinger?

February 13th, 2018 Posted by Blogg No Comment yet

Det finnes mange måter å oppnå synlighet på, og en av dem er gjennom omtale i redaksjonelle medier. Vi oppsummerer de viktigste grunnene til at du bør jobbe med å få synlighet i media gjennom å produsere og distribuere pressemeldinger:

 

Bred dekning

Millioner av nordmenn leser nyheter på nett og papir hver dag – derfor kan du nå veldig bredt ut med dekning i redaksjonelle medier.

 

Les også: Hvor bredt kan du nå ut i redaksjonelle medier?

 

På kort tid kan du nå målgruppene din, landet over. Det er en fordel hvis du har budskap som er tidssensitivt å få delt.

Du kan også oppnå synlighet hos personer utenfor målgruppen du har definert, og få kunder fra andre segmenter enn du først hadde tenkt.

 

Kostnaden

Å få en pressemelding på trykk er mye mindre kostbart enn for eksempel en betalt kampanje. Dersom du kan skrive saken selv, er kostnadene bare interne. Hvis du hyrer inn profesjonelle til å skrive for deg, er det heller ikke en veldig stor kostnad, sammenlignet med prisen for å lage en reklamekampanje.

 

Status som opinionsleder

Er dere ofte synlig i media, kan dere oppnå status som opinionsleder.

Å oppnå status som opinionsleder er verdifullt – for da anses dere som blant tankeledere på deres område. Videre kan det føre til at dere blir kontaktet i relevante sammenhenger for uttalelser og meninger, som igjen betyr ytterligere synlighet.

I tillegg vil en slik status kunne føre til at sluttbrukeren oppfatter høyere kvalitet fra dere som leverandør. Veldig mange anser Tesla som ledende innen batteriteknologi, fordi de ofte er synlige når de snakker om forskning og utvikling på det feltet.

 

Top-of-mind hos din målgruppe

Av samme grunn som dere bør bygge merkevarekjennskap i andre kanaler, bør dere gjøre det gjennom redaksjonelle media fordi det er en god måte å få plass i bevisstheten til målgruppen.

Selv om det ikke er aktuelt for sluttbrukeren å kjøpe dine produkter og tjenester i øyeblikket, ønsker du å være blant de første alternativene når det en gang blir aktuelt.

Da gjelder det å etablere seg for målgruppen med ditt budskap, og jobbe for å gjøre dem kjent med merkevaren. Når de senere opplever et behov eller problem som dere kan løse, vil de først undersøke alternativene fra leverandørene som er “Top of mind” – altså de som først dukker opp i hodet.

 

Trenger du tips til å skrive en god pressemelding?

Det får du her: Slik skriver du en god pressemelding

 

Tags: , ,

No comments yet. You should be kind and add one!

Leave a Reply

Your email address will not be published.This is a required field!

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>