Prøv gratis

Posts tagged " Pressemelding "

pressemelding-mbrain

Hvorfor bør du skrive pressemeldinger?

February 13th, 2018 Posted by Blogg No Comment yet

Det finnes mange måter å oppnå synlighet på, og en av dem er gjennom omtale i redaksjonelle medier. Vi oppsummerer de viktigste grunnene til at du bør jobbe med å få synlighet i media gjennom å produsere og distribuere pressemeldinger:

 

Bred dekning

Millioner av nordmenn leser nyheter på nett og papir hver dag – derfor kan du nå veldig bredt ut med dekning i redaksjonelle medier.

 

Les også: Hvor bredt kan du nå ut i redaksjonelle medier?

 

På kort tid kan du nå målgruppene din, landet over. Det er en fordel hvis du har budskap som er tidssensitivt å få delt.

Du kan også oppnå synlighet hos personer utenfor målgruppen du har definert, og få kunder fra andre segmenter enn du først hadde tenkt.

 

Kostnaden

Å få en pressemelding på trykk er mye mindre kostbart enn for eksempel en betalt kampanje. Dersom du kan skrive saken selv, er kostnadene bare interne. Hvis du hyrer inn profesjonelle til å skrive for deg, er det heller ikke en veldig stor kostnad, sammenlignet med prisen for å lage en reklamekampanje.

 

Status som opinionsleder

Er dere ofte synlig i media, kan dere oppnå status som opinionsleder.

Å oppnå status som opinionsleder er verdifullt – for da anses dere som blant tankeledere på deres område. Videre kan det føre til at dere blir kontaktet i relevante sammenhenger for uttalelser og meninger, som igjen betyr ytterligere synlighet.

I tillegg vil en slik status kunne føre til at sluttbrukeren oppfatter høyere kvalitet fra dere som leverandør. Veldig mange anser Tesla som ledende innen batteriteknologi, fordi de ofte er synlige når de snakker om forskning og utvikling på det feltet.

 

Top-of-mind hos din målgruppe

Av samme grunn som dere bør bygge merkevarekjennskap i andre kanaler, bør dere gjøre det gjennom redaksjonelle media fordi det er en god måte å få plass i bevisstheten til målgruppen.

Selv om det ikke er aktuelt for sluttbrukeren å kjøpe dine produkter og tjenester i øyeblikket, ønsker du å være blant de første alternativene når det en gang blir aktuelt.

Da gjelder det å etablere seg for målgruppen med ditt budskap, og jobbe for å gjøre dem kjent med merkevaren. Når de senere opplever et behov eller problem som dere kan løse, vil de først undersøke alternativene fra leverandørene som er “Top of mind” – altså de som først dukker opp i hodet.

 

Trenger du tips til å skrive en god pressemelding?

Det får du her: Slik skriver du en god pressemelding

 

fortjente-medier-pressemelding

Hvor langt kan du nå ut gjennom fortjente medier?

January 9th, 2018 Posted by Blogg No Comment yet

Har du tenkt på hvor bredt og langt du egentlig kan nå ut hvis du får en sak på trykk i norske nett- og papiraviser?

Å bygge merkevarekjennskap og formidle viktige budskap til hele målgruppen er en utfordring for alle som driver med kommunikasjon og markedsføring. Men det er ikke alle bedrifter som har store markedsføringsbudsjetter. Så hvordan kan du oppnå bred spredning, uten å investere i dyre markedsføringskampanjer?

En måte å gjøre det på er å oppnå synlighet i fortjente medier. Fortjent omtale er når andre omtaler dere i sine kanaler, til forskjell for betalte og eide medier, hvor du henholdsvis kjøper synlighet eller oppnår det gjennom egne kanaler. Når du får omtale i en avis eller referanse i et blogginnlegg, er det eksempler på fortjent omtale.

Det er ikke bare på initiativ av dem som eier kanalen at du kan oppnå fortjent omtale. Du kan bidra til det på egenhånd – spesielt når det gjelder å få omtale i norske aviser.

 

Rekkevidde i redaksjonelle medier

Kantar undersøker årlig lesertall for norske aviser, og undersøkelsen i 2016 tok for seg 163 papiraviser, 113 aviser på mobil og 137 nettaviser. Fra tallene som fremkommer der kan vi hente en del data som er interessant for enhver som ønsker å bygge merkevarekjennskap på denne måten.

I 2016 hadde norske papiraviser til sammen 6,7 millioner daglige lesere, og i samme periode hadde netttaviser 7,7 millioner daglige lesere. Dette betyr at det er et voldsomt potensiale i rekkevidden du kan oppnå gjennom fortjente medier.

Hvis dere blir omtalt på for eksempel VG-nett kan dere nå over to millioner lesere. Hvis dere kommer på trykk i mindre lokalaviser er det fortsatt mulighet å oppnå god nok rekkevidde. Hvor dere bør ha som mål å bli omtalt, bør avhenge av hvem målgruppen er og hvor du finner dem. Sjekk tallene for de ulike mediene her.

Det er verdt å merke seg at enkelte leser mer enn én avis om dagen, og kan lese nyheter både på nett og papir.

 

Hvordan utnytte denne muligheten?

Hvis du kan produsere pressemeldinger eller saker som er interessant for allmenheten, og få distribuert sakene til relevante mediehus, vil du potensielt nå ut til hundretusenvis av lesere – kanskje flere. Det er selvsagt ikke for alle å produsere gode, ferdige saker som mediene vil trykke.

Hvis du ikke har erfaring med det selv, kan du enten forsøke selv etter å ha lest hva en god pressemelding inneholder, eller engasjere aktører som kan gjøre jobben for deg, slik som Newswire.

 

Hva trenger du?  

Det er et par ting som må på plass:

  • En som kan skrive saker – enten en innholdsredaktør internt eller som dere leier inn
  • Et system som lar deg sende ut pressemeldinger til mediehus i Norge – en såkalt pressemeldingstjeneste. (Det kan du prøve gratis her)
  • Medieovervåking – for å følge med på om sakene dine kommer på trykk og i hvilke medier som plukker opp sakene. (Det kan du også prøve gratis)

 

Ønsker du hjelp med pressemeldinger eller med analyser, som måler hvor bredt du faktisk når ut gjennom medieomtalen din? Vi svarer gjerne på spørsmålene dine! Kontakt oss her

m-brain-pressemelding

Slik skriver du en god pressemelding

November 14th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

For å fange en journalist sin oppmerksomhet er det ikke bare å skrive en pressemelding, men en god pressemelding som gir verdi for journalisten. I løpet av de fem siste årene har antall utsendte pressemeldinger økt betydelig. Det kan derfor være noe vanskeligere å komme gjennom hos journalister nå enn tidligere.

Du tenker kanskje at dette med pressemeldinger kan være utfordrende, og er redd for at pressemeldingene du skriver ikke er annet enn bortkastet arbeid, som aldri får presseoppslag. Vi har derfor samlet noen gode tips om hvordan du skriver en god pressemelding med stor sjanse for at pressen vil formidle ditt budskap.

 

Omfang og form

For at leseren raskt og på best mulig måte skal kunne forstå hva pressemeldingen handler om og hvordan den kan brukes videre, må den være kort og konkret.
En god pressemelding er som regel under én A4-side.

Du har nå én enkel A4-side å forholde deg til, og det er her budskapet ditt skal komme frem på en god og rask måte. Allerede i første avsnitt presenterer du sakens viktigste punkter, med den hensikt at leseren får en riktig oppfatning av hva saken dreier seg om.

Sammen med overskriften, skal leseren allerede i første avsnitt ha fått nok kunnskap til å vurdere om pressemeldingen skal beholdes eller forkastes. Derfor er det svært viktig at du skriver overskrifter som engasjerer og gir leseren lyst til å lese mer.

Digitalt er avishusene svært opptatt av clickrates, da dette genererer annonseinntekter. Klarer du å skape en god nok overskrift som slår gjennom hos journalisten, er sjansen stor for at pressemeldingen din overlever. I mange tilfeller nærmest klipper og limer journalister din pressemelding inn i en nyhetsartikkel hvis den er god nok. Det er nettopp her du har mulighet til å skrive godt, både om saken og deg selv.


De seks hjelperne

«De seks hjelperne» er et journalistisk hjelpemiddel ofte brukt ved skriving av saker og artikler.

Følgende seks spørreord danner de syv hjelperne:

Hva – Hva handler saken om?

Hvem – Hvem er involvert?

Hvor – Hvor skjer det?

Hvordan – Hvordan skjedde det?

Hvorfor skjedde det?

Når – Når skjedde det?

En god journalist bruker alle «de seks hjelperne» i alle sine tekster. Svaret på disse spørsmålene ønsker journalisten gjerne å formidle i begynnelsen av en nyhetsartikkel, da dette dekker de mest sentrale opplysningene. Det er nettopp derfor du også må huske å få med dette i din pressemelding. For å spare journalisten for tid og overbevise vedkommende om at du har en god sak,  er du nødt til å besvare alle disse spørreordene i din pressemelding – helst så tidlig som mulig.

Husk også her at du må bygge opp pressemeldingen din på en måte at den kan kuttes i bunnen, dersom den skulle være for lang for publisering. Det betyr at du må ha med det viktigste i begynnelsen av saken.

 

Det visuelle

Pressemeldingen din blir ekstra spenndende for mottakeren hvis den inneholder bilder eller andre grafiske elementer. Annet innhold som enkelt kan gjøre pressemeldingen din til en nyhetssak bør også legges med. Dette kan være dokumenter, tabeller og figurer. Ikke legg ved alt du tenker er relevant for saken, men kun det viktigste som gjør din pressemelding til et attraktivt utgangspunkt for en nyhetssak.

Skal du legge ved bilder, er det viktig at dette er relevante bilder som forteller din story. Styr unna «stock photos» du finner på nettet eller vilkårlige bilder av din organisasjon.
Finner du flotte bilder du selv ikke har rettigheter til, er det alltid mulig å komme til enighet med fotografen eller eieren av bildene.

Legger du ved bilder er det viktig å huske høy oppløsning på disse, da saken din også kan komme på trykk. Et vanlig teknisk krav hos de aller fleste trykkerier er en oppløsning på 300 DPI og CYMK fargesystem. Både på bilder og figurer.

I bunnen av din pressemelding må du ha med din kontaktinformasjon. Har journalisten spørsmål knyttet til pressemeldingen og hvem som uttaler seg, er han/hun nødt til å kunne kontakte deg eller den aktuelle. Husk også å legge ved deres logo for å understreke hvem dere er og hvem som uttaler seg. Samme tekniske krav gjelder her også. CYMK og 300 DPI.

 

Kontakten med mottakeren i ettertid

Det vil ikke koste deg mye tid eller ressurser å kontakte mottakerne av pressemeldingen din. Dette er selvfølgelig avhengig av hvor mange du sender din pressemelding til. Følger du opp mottakerene med en e-post eller telefonsamtale i løpet av den neste timen etter at pressemeldingen er sendt, kan du enkelt få vite om det er interessant materiale for dem. Av ulike årsaker kan det hende at din pressemelding ikke har kommet frem til mottaker. Det kan være greit å avklare dette.

Her har du også muligheten til å komme med kommentarer og påvirke journalisten til å vurdere saken din. Du kan opplyse mottaker om at du har mer materiell dersom det er et behov for at din sak skal få presseoppslag.

Det viktigste er kanskje tilbakemeldingen du kan få ved å kontakte mottakeren etter at du har sendt en pressemelding. Du kan lære og legge til rette for neste pressemelding du skal skrive og sende ut.

 

Unngå disse feilene:

  • Skrive en ufullstendig pressemelding der du glemmer en eller flere av «de seks hjelperne»
  • Dårlig timing. Du sender ut en pressemelding til feil tidspunkt. Dette kan være feil tidspunkt for mottakeren eller i forhold til hva som skjer i mediebildet
  • Skrive for langt. Husk at en god pressemelding som oftest er i underkant av én A4-side

 

Følger du rådene over, er du allerede godt på vei. Du har nå et bedre utgangspunkt for pressemeldingene du skriver og vet mer om hvordan de bør skrives for at de skal være effektive.

Har du andre spørsmål om det å skrive eller distribuere pressemeldinger?
Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne!

 

Vi satser videre på rådgiving

August 9th, 2017 Posted by Nyheter No Comment yet

M-Brain henter senioranalytikeren og innsiktsrådgiveren Camilla Løkting (34) fra Carat som leder for selskapets rådgivningsavdeling. Løkting får tittelen Head of Insight og begynte hos oss 1. august.

 

Analyse- og medieovervåkningsbyrået M-Brain fortsetter å rekruttere rådgivere til sin analyseavdeling. Satsningen er i tråd med M-Brains strategi og et ledd i utviklingen mot forretningsområdet rådgivning – som moderselskapet har lang erfaring med globalt.

 

– Vi er svært fornøyde med å ha Camilla på plass hos oss. Hun vil styrke både oss og kundene våre umiddelbart. Camilla skal lede arbeidet med å utvide vår kompetanse innen innsikt og markedsanalyse for at vi bredere skal kunne identifisere og løse våre kunders problemstillinger. Alt kundene våre lurer på, skal vi kunne besvare – og Camillas kunnskap og erfaring vil komplettere det vi allerede har, sier Oddmund F. J. Vaagsholm, Head of Analysis and Advisory i M-Brain.

 

Camilla Løkting er utdannet innen markedsanalyse, metode og filmvitenskap. Hun kommer fra mediebyrået Carat hvor hun har jobbet de siste fem årene – først som markedsanalytiker og siden som senioranalytiker og innsiktsrådgiver.

 

Løkting har hatt en sentral posisjon i Carats innsiktsavdeling, hvor hun har hatt ansvar for store deler av Carats kundeportefølje med alt fra målsetting, behovsidentifisering til effektanalyser.

 

Før den tid arbeidet Løkting som prosjektleder for opinionsbyrået Norstat, noe som har gitt henne enn bred og grundig kompetanse innen metode og datainnsamling, i tillegg til prosjektstyring, markedsanalyse og kundeledelse.

 

Hos M-Brain vil hun jobbe med å utvikle analyseavdelingens portefølje, sikre integrasjonen av M-Brain satsningsområder, samt kundeoppfølging og -innsiktsrådgivning.

 

– M-Brain med Opoints teknologi for webcrawling og søkeordsoppbygning er imponerende, innsamlingen av data er enorm og kvaliteten utmerket. Med de nye spennende løsningene vi har og skal utvikle vil M-Brain bli en enda bedre rådgiver og samarbeidspartner for våre kunder.
Jeg gleder meg!


Pressemelding – 9. august 2016