Prøv gratis

Posts tagged " Scenarioanalyse "

Scenarioanalyse – hvorfor og hvordan?

October 5th, 2017 Posted by Blogg No Comment yet

«Ikke skap for mange scenarier!» Dette er ett av de håndfaste rådene Oddmund Vaagsholm, Head of Advisory ofte gir bedrifter og organisasjoner som vurderer å gjennomføre et scenarioanalyseprosjekt. Dette enkle, men viktige rådet gjelder alltid – uavhengig bransje eller antall deltagere i prosessen. Under følger ytterligere tips for deg som vil lære mer om denne spennende og utfordrende metoden.

 

Scenarioanalysens ABC

 

Hvorfor scenarioanalyse?

Scenarioanalyse er et effektivt verktøy for få en organisasjon til å jobbe med et dokumentert fremtidsperspektiv og for å skape klarhet i en usikker fremtid. Metoden hjelper også organisasjonen å samles rundt felles mål.

 

 

Hvordan?

Planlegg for ulike framtidsscenarier ved å fokusere på usikkerhetsfaktorer som ligger til grunn for et scenariospørsmål. Det er viktig å begrense spørsmålet for å få et håndterbart oppsett. Du kan begrense spørsmålet ved å fokusere på et bestemt tidsrom, emne eller et geografisk område.

 

Begynn med å kartlegge hvilke omgivelsesfaktorer eller trender som påvirker. Arbeid gjerne i fokusgrupper, der dere sammen kan komme til enighet om hvilke trender som er sikre og hvilke som er usikre, samt hvilke som har størst påvirkning på dine spørsmål. Ta deretter spørsmålene dere kom frem til og fremstill disse parvis i scenariokryss. De mulige utfallene resulterer i en modell med fire ulike framtidsscenarier:

 

 

For å følge utviklingen mot noen av disse scenariene, er det viktig å finne indikatorer som støtter dette. Indikatorene kan brukes i periodiske evalueringer av utviklingen. Dette enten i form av en systematisk og kontinuerlig overvåking av omgivelsene. Eller gjennom periodiske evalueringer av situasjonen.

 

For at scenarioanalysen skal være nyttig, bør den ved et senere tidspunkt kobles til ulike strategier for å håndtere de ulike utfallene. Hvordan skal din organisasjon håndtere de ulike fremtidsalternativene?

 

Tenk på følgende: Ikke skap for mange scenarier. Velg et trendnivå som passer den tidshorisonten du ønsker å arbeide med.

 

For deg som vil vite litt mer

 

Metoder og prosesser for scenarioanalyse kan se ulike ut, men har som oftest et felles grunnlag som beskrevet ovenfor. Et spesielt viktig steg i M-Brains prosess er innflytelsesanalysen. Her identifiseres trender som driver bransjen til en viss grad og hvilke trender som kan lede til omveltninger eller sterke endringer. Innflytelsesanalysen identifiserer tidlige faresignaler, noe som er av stor betydning i moderne omverdensovervåking. En skjematisk oversikt som brukes av M-Brain kan ses her:

 

 

Et annet praktisk råd er å tilpasse trendutvalget etter den tidshorisont som scenarioanalysen omfatter. Skal du lage en analyse som strekker seg fem år frem i tid så er det viktigere å fokusere på trender i makro- og mikroformat fremfor megatrendene de som regel er en del av. En slik begrensing kan spare deg for mye arbeid og gjøre det mulig å oppnå et bedre resultat på de områdene det faktisk er nødvendig.

 

Prioriter!

 

Prioritering og begrensing er vesentlig i arbeidet med en scenarioanalyse. Slike prosjekter er ofte tidkrevende og komplekse, og det menneskelige intellekt har begrensinger når det gjelder hvor mange store scenarier vi han håndtere og prosessere. I M-Brain anbefaler vi derfor at du jobber med maks tre hovedscenarier.

Som figuren under illustrerer, blir datainnsamlingen og analysearbeidet omfattende tross disse begrensingene. Merk deg at denne figuren viser et arbeidsmateriale, og ikke en presentasjon som er egnet for å forklare trendene og scenariene man arbeider med.

 

scenarioanalyse-datasett

 

Vi i M-Brain mener at scenarioanalyse er en av de mest givende (og spennende) modellene for å jobbe fremtidsrettet i et altomfattende arbeid. Det er imidlertid en krevende arbeidsform som fordrer en del forberedelser og engasjement.

 

Hvis du vil vite mer om hvordan du skal jobbe etter denne metoden, eller hvordan vi kan hjelpe deg i arbeidet med scenarioanalyse er du velkommen til å kontakte oss!