Prøv gratis

Teknologi

M-Brain er et av verdens ledende selskap innen overvåking av den globale nyhetsweben. Vi leverer innhold og teknologi til medieovervåkere i Europa, i USA og India. Det er fordi vi har lengst fartstid i vår bransje, og bruker den erfaringen til å utvikle våre egne systemer.

M-Brains teknologi hjelper deg med å få overblikk og identifisere det som er viktig i nyhetsbildet. Opoints analysetjenester gir deg innsikten du trenger for å oppnå best mulig kommunikasjonseffekt. Våre løsninger er tilpasset dine behov og vi leverer raskt. I vår portal kan du sette opp søk som gjør at du bare får den informasjonen som er relevant for deg, levert direkte til deg i app, på desktop, sms eller epost.

Daglig samler vi inn mer enn 3 millioner artikler fra 160 000 kilder. Vår teknologi lar oss samle inn artikler raskest i bransjen, og fra flest kilder.

Vårt fokus er å holde høyeste kvalitet, og vi utvider stadig våre kildelister utifra våre kunders behov. Via vårt FIBEP nettverk kan vi også tilby overvåking av trykte medier og radio/TV fra nesten alle land i verden. Vi leverer også et bredt spekter av teknologiske løsninger til rettighetshavere.

«Real time»

Fortløpende overvåking av 160 000 nyhetskilder fra hele verden

Ledende i Europa

Vi overvåker flest nettkilder i Europa. Vi finner 125 000 nyheter i timen.

Rask levering

Opoint leverer nettnyheter raskest. Vi besøker over 120 000 websider i minuttet.

Stor innholdsdatabase

Opoints indeks inneholder mer enn 2 milliarder nyheter fra de siste 15 årene.

Trender

Automatisk identifisering av trender gir god oversikt over store datamengder

Høy troverdighet

De største medieovervåkerne i Europa og USA bruker innhold fra Opoint